Klachtenregeling

Als therapeut ben ik aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) met als registratienummer 15031. Zie ook: http://www.hypnotherapie.nl/


Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 403406R en val ik onder hun Tuchtrecht (zie http://www.tcz.nu/). Het klachtrecht zoals beschreven in de Wkkgz, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, is door de beroepsvereniging (NBVH) geregeld. In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.

De praktijk is met de naam Durna praktijk voor hypnotherapie geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met als persoonlijke AGB-code 90101412 en de praktijk AGB-code is 90060949

Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam Durna praktijk voor hypnotherapie geregistreerd met het KvK nummer: 631718626

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag zelf van u. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de NBVH (www.hypnotherapie.nl). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.
Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met
als licentienummer 403406R en val ik onder hun Tuchtrecht (zie http://www.tcz.nu/).